Voor psychische problemen zoals:

Kinderen en jongeren kunnen, net als volwassenen, allerlei psychische klachten hebben die te maken hebben met emotionele problematiek. Maar kinderen kunnen ook gedragsproblemen laten zien waar emotionele problematiek aan ten grondslag ligt. Wanneer de ontwikkeling van kinderen of jongeren door emotionele problemen verstoord raakt kan psychotherapie helpend zijn. De psychotherapeut brengt voor start van de behandeling de problematiek goed in kaart. Dat is belangrijk om therapie effectief te laten zijn. Ouders worden bij de behandeling van kinderen intensief betrokken.  Psychotherapie bij kinderen kan namelijk alleen helpen wanneer ouders meegroeien in de ontwikkeling die het kind in therapie doormaakt.