Voor psychische problemen zoals:

Kinderen en jongeren kunnen, net als volwassenen, allerlei psychische klachten hebben die te maken hebben met emotionele problematiek. Maar kinderen kunnen ook gedragsproblemen laten zien waar emotionele problematiek aan ten grondslag ligt. Wanneer de ontwikkeling van kinderen of jongeren door emotionele problemen verstoord raakt kan psychotherapie helpend zijn. De psychotherapeut brengt voor start van de behandeling de problematiek goed in kaart. Dat is belangrijk om therapie effectief te laten zijn. Ouders worden bij de behandeling van kinderen intensief betrokken.  Psychotherapie bij kinderen kan namelijk alleen helpen wanneer ouders meegroeien in de ontwikkeling die het kind in therapie doormaakt.

Praktijkmaatregelen Coronavirus:

Update m.i.v. 18 mei 2020:
Behandeling kan face-to-face plaats vinden, met inachtneming van de actuele RIVM-richtlijnen voor de GGZ en mits de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende gewaarborgd wordt. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, wordt face-to-face behandeling vervangen door beeldbellen. Bij het face-to-face-contact worden de volgende richtlijnen van het RIVM gevolgd:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
  • geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • geen face-to-face (live) afspraak wanneer de cliënt hoest, niest of koorts heeft; dit dient actief voorafgaand aan de afspraak met de cliënt afgestemd worden;
  • de cliënt komt alleen op de praktijk afspraak, of zo nodig met een naastbetrokkene.

De wachtkamer van het pand waarbinnen mijn praktijkruimte zich bevindt is zo ingericht dat er, met 1 1/2 meter afstand, maximaal 6 personen binnen kunnen wachten. Zijn er meer mensen binnen dan worden cliënten verzocht even buiten te wachten. In het halletje staat desinfectie materiaal. Cliënten worden verzocht daar voor binnenkomst hun handen te desinfecteren en binnen zo weinig mogelijk dingen aan te raken. Om drukte in de wachtkamer te vermijden heb ik mijn behandeltijden aangepast. De ’starttijden’ zijn nu 9.15 uur, 10.30 uur, 11.30 uur, 13.15 uur, 14.15 uur en 15.30 uur. Op woensdag is de praktijk gesloten. Op vrijdag geopend tot 13.00 uur. Gesprekken zijn 1 op 1 op 1 1/2 meter afstand goed te voeren in mijn praktijkruimte. Met 3 personen kan ook nog net, maar met meerdere personen wordt overgegaan op beeldbellen.