Behandelfase

Methode

Mijn werkwijze is integratief en niet methodegebonden. Dit betekent dat ik tijdens de behandeling elementen uit verschillende therapeutische kaders en behandelmethodieken gebruik, afhankelijk van de problematiek. Welke methodieken ik zoal gebruik vindt u onder de knop ‘ info behandeltechnieken’.

Indien mogelijk behandel ik kort en klachtgericht. Maar soms is het nodig om meer onbewuste emotionele processen naar de oppervlakte te brengen, bespreekbaar te maken en te bewerken.  Daarin werk ik altijd ‘transparant’. Ofwel met goede uitleg aan zowel kind, jongeren, als ouders, zodat de behandeldoelen voor iedereen duidelijk blijven.

Het behandelplan, met daarin de behandeldoelen, evalueren we met enige regelmaat. Gemiddeld zal dat ongeveer 1x in de 3-6 maanden zijn. Bij jonge kinderen zal die evaluatie met de ouders zijn, maar wel voorbereid en nabesproken met het kind zelf. Bij oudere kinderen samen met ouders en kind, wel ook altijd voorbereid met het kind zelf. Bij jongeren (vanaf 16 jaar) met de jongere zelf en alleen indien gewenst door de jongere zelf ook met derden zoals ouders. Soms zal voor de evaluatie gevraagd worden een vragenlijst over het functioneren van het kind/jongere op dat moment in te vullen (ROM). Aan het begin en eind van de behandeling gebeurt dit standaard.

Frequentie en duur behandeling

Hoe frequent de behandeling is en hoe lang deze duurt verschilt per behandeling. Sommige kinderen en jongeren zie ik iedere week, anderen twee-wekelijks. Sommige behandelingen duren enkele maanden, anderen soms meer dan een jaar of enkele jaren. Afspraken worden gemaakt in overleg met kind en ouders of jongere zelf. Bij wekelijks therapieën wordt naar een vast tijdstip gestreefd. De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.00 uur. Therapie vindt derhalve altijd op één van deze dagen plaats. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met school- en werktijden. In overleg met school mag een kind vaak ook onder schooltijd naar therapie indien er geen andere mogelijkheid is.

Afzeggen afspraken

Het kan altijd een keer gebeuren dat u een afspraak om redenen  moet afzeggen. Ik verzoek u dit zo tijdig mogelijk te doen. In mijn drukke agenda kan ik de tijd dan zinvol invullen, bijvoorbeeld een andere cliënt uitnodigen. Helaas geldt ook in een praktijk voor psychotherapie ’tijd is geld’.  Zogenaamde ‘ no-shows’  worden door de verzekering niet vergoed. Bij te vaak afzeggen zonder geldige reden of niet verschijnen zonder afmelding, breng ik daarom € 15,00 per gemiste sessie in rekening.