Info behandelmethodieken

Therapeutische gesprekken

Praten is vaak de manier om problemen stap voor stap beter te gaan begrijpen en er meer grip op te krijgen. In de gesprekken staat het kind of de jongere zelf centraal. Hoe kijken zij tegen het leven aan? Wat zouden zij willen? Waar hebben ze last van? Sommige kinderen en jongeren vinden het in het begin moeilijk om over zichzelf te praten. Als therapeut help je het kind of de jongere daarbij op weg.

 Per kind of jongere wordt bekeken wat de beste aanpak is. Vaak is dat in gesprek, soms wat meer speels. In sommige gesprekken gaat het vooral over ervaringen van vroeger, in andere gesprekken gaat het juist over hoe de problemen nu worden aangepakt. De één heeft regelmatig behoefte aan gesprekken/contact, de ander wat minder vaak. Het is belangrijk dat het kind of de jongere zich vertrouwd voelt bij de therapeut, dat ze hun verhaal kwijt kunnen, dat ze zichzelf beter gaan begrijpen en dat ze meer grip krijgen op hun problemen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren.
In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie: www.vgct.nl

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld voor mensen met wat meer hardnekkige problematiek. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je vroege jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. Ook bij kinderen en jongeren kan schematherapie ingezet worden als cognitieve gedragstherapie onvoldoende resultaat geeft.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de vereniging van schematherapie www.schematherapie.nl

EMDR

Wat is EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Hoe gaat EMDR in z’n werk? 
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kan bijvoorbeeld de hand van de therapeut zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Een ander methode gebeurt door middel van een koptelefoon waarbij geluiden afwisselend rechts en links worden aangeboden. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt dan vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.


Wat zijn de te verwachten effecten? 
De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Daarnaast wordt gestimuleerd dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Vereniging EMDR Nederland:  www.emdr.nl

Systeemtherapie

Binnen systeemtherapie worden meerdere gezinsleden uitgenodigd en binnen de therapie gesproken over hoe gezinsleden met elkaar communiceren. De therapeut bekijkt hoe gezinsleden elkaar beïnvloeden en welke manieren en gewoonten ze met elkaar hebben ontwikkeld. Besproken wordt welke manieren van communiceren en welke gewoonten de problemen in het gezin versterken. Maar er wordt ook gekeken naar de (veer)kracht van een gezin en welke oplossingen ze zelf hebben bedacht voor problemen. Gezamenlijk wordt naar de handigste manieren van communiceren en reageren gezocht. Verder kan de therapie helpend zijn door een andere kijk op de problemen te bieden. Aan gezinsleden kan uitleg gegeven worden over de problematiek die bij het aangemelde kind is geconstateerd. En er kan worden besproken met ouders welke opvoedingsvaardigheden wel en niet effectief zijn binnen hun gezinssituatie.