Intake- en diagnostiekfase

Intakegesprek

Na aanmelding per telefoon of mail neem ik binnen enkele dagen zelf contact met u op om iets meer over de hulpvraag te horen en een inschatting te maken of ik een passend aanbod heb bij de betreffende hulpvraag. Indien ik geen passend aanbod kan bieden zal ik proberen een passende verwijzing te doen naar een andere zorgaanbieder. Heb ik wel een passend aanbod dan zal ik de wachttijd met u bespreken, aangezien ik meestal wel enige wachttijd heb. We kunnen dan bespreken of wachten verantwoord is of dat ik u beter kan verwijzen naar een collega en/of terugverwijzen naar de huisarts / zorgregisseur. Ik volg de wachtlijst op datum van aanmelding. De actuele wachttijd kunt u vinden onder de link ‘wachtlijst’.

Wanneer je (of uw kind) aan de beurt is zal ik zo spoedig mogelijk een eerste intakegesprek inplannen. Bij jonge kinderen (<12 jaar) overleg ik met ouders of we het intakegesprek gelijk met kind erbij zullen doen of eerst alleen met ouders. Vaak is het bij jonge kinderen wel prettig dat ouders eerst even hun eigen verhaal kunnen doen. Bij kinderen tussen de 12-16 jaar worden ouders en kind altijd samen uitgenodigd. Zowel ouders als kinderen van deze leeftijdsgroep moeten, zoals bij de wet bepaald, instemmen met de behandeling. Bij gescheiden ouders is altijd toestemming nodig van beide gezagdragende ouders. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben wettelijk geen toestemming van ouders nodig om in behandeling te gaan. Zij mogen daarom ook zelf bepalen of zij ouders bij het intakegesprek willen meenemen. Ik zal met hen bespreken of en hoe zij ouders bij de behandeling willen betrekken. Dat hangt vaak af van de problematiek.

Eerst probleemanalyse en indien nodig diagnostiek

Soms blijkt tijdens het intake gesprek dat enkele gesprekken voldoende zijn voor kind en ouders, of jongeren, om weer verder te kunnen. In zo’n geval wordt gelijk de behandeling ingezet. Maar als psychotherapeut behandel ik over het algemeen de wat meer hardnekkige,  ingrijpender/ernstige, of complexe problematiek. Problematiek die vaak al langer bestaat,  of terugkerend is. Of problemen bij een kind of jongere die verweven zijn met andere problemen in het gezin of bij ouders. Deze problematiek valt onder de specialistische GGZ.

Bij dergelijke problematiek volgen er na het eerste intakegesprek meerdere diagnostische gesprekken met ouders, kind of jongere,  om een nader beeld van de problematiek te krijgen. Zo kan een probleemanalyse gemaakt worden en een werkdiagnose worden vastgesteld. Soms wordt ook diagnostisch onderzoek ingezet zoals intelligentietest, neuropsychologisch onderzoek, sociaal-emotioneel  en/of persoonlijkheidsonderzoek. Een goede probleemanalyse en/of diagnose is belangrijk om doelgericht en effectief te kunnen behandelen.

Adviesgesprek en behandelplan

Aan het eind van de intake/diagnostiek fase volgt er een adviesgesprek waarin ik mijn bevindingen met ouders, kind en/of jongere zal delen.  In gezamenlijk overleg ontstaat dan een behandelplan met duidelijke behandeldoelen. Bij jonge kinderen (< 12 jaar) bespreek ik dat plan in eerste instantie met ouders en licht ik het kind zelf daarna in eenvoudige bewoordingen in wat er is afgesproken.