Klachtenprocedure / vertrouwenspersoon

Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de behandeling of bejegening kunt u daarover uiteraard contact opnemen met mijzelf. Mogelijk gaat het om misverstanden welke we in een gesprek samen kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. U kunt contact opnemen met mijn beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten, LVVP.  Zie voor meer informatie   https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

  2. Op grond van de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zie voor meer informatie eveneens https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/


Vertrouwenspersoon voor jeugdzorg (< 18 jaar)

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       
– geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
– ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
– geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
– draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem
– Bel gratis naar 088 – 555 1000
– Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag
   van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.