Klachtenprocedure

Als u klachten heeft over de behandeling of bejegening kunt u daarover uiteraard contact opnemen met mijzelf. Mogelijk gaat het om misverstanden welke we in een gesprek samen kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. U kunt contact opnemen met mijn beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten, LVVP.  Zie voor meer informatie   https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
  2. Op grond van de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zie voor meer informatie eveneens https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/