Ouderbetrokkenheid

Samenwerking met ouders

Therapie bij kinderen kan alleen helpen wanneer ouders meegroeien in de ontwikkeling die het kind in therapie doormaakt. Dit betekent dat ouders door mij altijd meegenomen worden in het behandelproces. In de regel in de vorm van ouderbegeleiding.  De frequentie daarvan is afhankelijk van het verloop van de behandeling. Als ouders niet mee willen doen in het behandelproces zal ik geen individuele behandeling van het kind starten. Soms is het ook zinvol om in onderling overleg andere gezinsleden of school bij de behandeling te betrekken. Ik vraag het kind om toestemming welke informatie uit de therapie met ouders of anderen gedeeld mag worden.  Omgekeerd wordt ouders toestemming gevraagd wanneer ik informatie uit de ouderbegeleiding met het kind wil delen.

Soms tweede behandelaar nodig

Ondanks mijn geheimhoudingsplicht en transparantie wat betreft het delen van informatie, kan het bij sommige kinderen nodig zijn om een tweede behandelaar in te zetten. Er zijn kinderen die teveel in verwarring komen als ik ook met hun ouders spreek. In dat geval zal ik een collega psycholoog of psychotherapeut van een andere praktijk vragen de ouderbegeleiding over te nemen.