Ouderbetrokkenheid

Samenwerking met ouders

Therapie bij kinderen en jongeren is het meest, en soms ook alleen, effectief wanneer ouders meegroeien in de ontwikkeling die het kind of jongere in therapie doormaakt. Dit betekent dat ouders door mij altijd meegenomen worden in het behandelproces. In de regel in de vorm van ouderbegeleiding of systeemgesprekken.  De frequentie daarvan is afhankelijk van het verloop van de behandeling. Als ouders niet mee willen doen in het behandelproces zal ik geen individuele behandeling van kinderen (< 16 jaar) starten. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen wel zonder ouderbetrokkenheid in behandeling komen. Maar ook bij hen zijn enkele systeemgesprekken vaak gewenst, maar alleen in overleg met de jongere. Soms is het ook zinvol om in onderling overleg andere gezinsleden of school bij de behandeling te betrekken. Ik vraag altijd het kind/jongere om toestemming welke informatie uit de therapie met ouders of anderen gedeeld mag worden.  Omgekeerd wordt ouders toestemming gevraagd wanneer ik informatie uit de ouderbegeleiding met het kind wil delen.

Soms tweede behandelaar nodig

Ondanks mijn geheimhoudingsplicht en transparantie wat betreft het delen van informatie, kan het bij sommige kinderen en jongeren nodig zijn om een tweede behandelaar in te zetten.  In dat geval zal ik een collega psychotherapeut, systeemtherapeut of orthopedagoog binnen Perron7 vragen de ouderbegeleiding of de systeemtherapie op te pakken. Soms blijf ik juist zelf de ouderbegeleiding doen en vraag ik een collega de individuele behandeling van kind/jongere op te pakken. Op deze manier werken we binnen Perron7 samen. De collega’s hebben zelf ook contracten met gemeenten (Samen14) en worden dan door mij ingezet als onderaannemer, waarbij ik zelf de regiebehandelaar blijf.