ROM vragenlijst

Zorgverzekeraars en gemeenten vragen, wil je als behandelaar contracten met hen kunnen afsluiten, om effectmeting van de behandeling. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, afgekort ROM. Hiervoor moet bij start – en afsluiting van de behandeling een ROM-vragenlijst afgenomen worden. Indien in het kader van de behandeling gewenst kan het tussendoor herhaald worden, maar dat is niet verplicht.

Ik heb ervoor gekozen om mijn cliënten bij mij in de behandelkamer de ROM-vragenlijst digitaal te laten invullen. Bij kinderen < 12 jaar wordt dit aan ouders gevraagd. Bij kinderen en jongeren tussen 12-16 jaar in principe aan zowel kind als ouders. Bij jongeren > 16 jaar alleen aan de jongere zelf.

De meting wordt gedaan via de ROM-portal van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Dit is een systeem dat is ontwikkeld voor een anonieme opslag van de meetresultaten. Voor het afsluiten van contracten kan de zorgverzekeraar aan een behandelaar vragen te bewijzen of er voldoende aan effectmeting is gedaan. De gemeenten en zorgverzekeraar krijgen dan geen inhoudelijke gegevens, alleen informatie óf er ROM-vragenlijsten zijn ingevuld, hoeveel, en of dit inderdaad voor en na de behandeling is gedaan.

Naast het primaire doel van ROM, de ondersteuning van de behandeling, kunnen de ROM-data gebruikt worden om onderlinge vergelijking tussen zorgaanbieders, oftewel benchmarken, mogelijk te maken. Ook dit wordt wettelijk verplicht gesteld als vorm van kwaliteitsverbetering. Hiervoor moeten vanaf 01-01-2017 alle GGZ zorgaanbieders ROM gegevens gaan aanleveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Bij vrijgevestigden verloopt dit via een ‘tussenstation’, de Stichting Vrijgevestigden Rom(men).

Bij de verwerking van de ROM-data is het uitgangspunt dat cliëntgegevens veilig zijn. Met andere woorden: de data zijn niet herleidbaar naar een individuele cliënt. SBG ontvangt dus geen persoonsgegevens en de ROM-data zijn niet te relateren aan een individuele cliënt.