Supervisor GZ/PT/KP

Wat is mijn status als supervisor?

Ik heb recent (begin februari 2024) de gecertificeerde cursus tot supervisor NVP bij de RINO in Utrecht afgerond. Daardoor mag ik nu volgens de opleidingseisen supervisie gaan geven aan psychotherapeuten en klinisch psychologen. Ook GZ-psychologen in opleiding blijven welkom. Ik sta nog niet in het NVP supervisoren register, maar dat kan nog niet zolang je als supervisor nog ‘in opleiding’ bent. Die opleiding houdt in dat ik over de supervisie, die ik nu al wel officieel mag geven, zelf eerst een aantal sessies leersupervisie heb gevolgd.  Binnen de opleidingen voor PT en KP worden supervisoren die zelf nog in opleiding zijn, mits ze de gecertificeerde cursus hebben afgerond, wel erkend. Je kunt daarover contact opnemen met je praktijkopleider. Voor de opleiding NIP Kinder & Jeugd ben ik recent ook erkend als supervisor.

Wat heb ik te bieden? 

Ik heb zelf, als GZ-psycholoog, in de periode 2007-2010 de ‘psychotherapie – kind en jeugd’ opleiding gedaan bij de RINO in Utrecht. Sinds 2012 heb ik een eigen vrijgevestigde praktijk ‘psychotherapie voor kinderen en jongeren’ in Hengelo (Ov). Daarvoor heb ik 10 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Inmiddels ben ik 59 jaar en wordt het echt wel eens tijd om mijn kennis en ervaring te gaan overdragen aan anderen. Ik wil daar ruimte voor maken, naast mijn werk als psychotherapeut. 

Mijn specialisatie is Kind en Jeugd, waarbij ik me in de loop der jaren steeds meer op adolescenten ben gaan richten. Ik ben integratief opgeleid. Ik ben ook cognitief gedragstherapeut, maar ik ben geen supervisor VGCt omdat ik daarvoor te integratief werk. Uiteraard maak ik wel gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, maar ook uit de schematherapie, psychodynamische therapie, interpersoonlijke therapie, ACT en systeemtherapie. En natuurlijk maak ik ook gebruik van EMDR bij trauma gerelateerde klachten. Ik werk, wanneer de behandeling om twee behandelaars vraagt, samen met één van mijn collega psychotherapeuten / systeemtherapeuten binnen de maatschap Perron-7. Met hen ben ik ook in hetzelfde pand gehuisvest. 

Neem gerust vrijblijvend contact met me op via het contactformulier. Dan zal ik contact met jou opnemen om nader te overleggen wat ik voor je kan betekenen. 

Mijn tarief is €110,- per sessie van 45 minuten.