Tarieven

Contracten met gemeenten en zorgverzekeraars – volledige vergoeding

Voor 2024 heb ik als BIG geregistreerd psychotherapeut / GZ-psycholoog met 12 gemeenten in Twente (voor jeugd < 18 jaar) en vrijwel alle zorgverzekeraars  (voor jong volwassenen van 18 jaar en ouder) een contract af kunnen sluiten voor zowel specialistische GGZ als basis GGZ.

Vanaf 1 januari 2015 valt de GGZ voor jeugd < 18 jaar onder de jeugdzorg en wordt als zodanig volledig vergoed door de gemeente waar de cliënt woont.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen is wel een verwijzing van de huisarts of het zorgteam jeugd van de gemeente nodig. Na het eerste contact ben ik verplicht een zorgtoewijzing bij de gemeente aan te vragen. Daarbij maak ik een globale inschatting schatting van de verwachte behandelperiode en aantal in te zetten uren. En daarop wordt door de gemeente een beschikking afgegeven. Op grond van die beschikking kan ik de behandeling maandelijks rechtstreeks declareren bij de gemeente. Alleen met de gemeente Hof van Twente en Almelo heb ik geen contract. Jeugd < 18 jaar uit die gemeentes kunnen daarom niet bij mij terecht.

GGZ vanaf 18 jaar valt  onder de zorgverzekeringswet en vanaf die leeftijd wordt de behandeling vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering volledig vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is wel een verwijzing van de huisarts nodig. Let op: cliënten betalen bij hun zorgverzekering wel jaarlijks het wettelijk verplichte standaard eigen risico (minimaal € 385,00 ).  Sinds 1 januari 2022 worden alle sessies apart gefactureerd volgens het door de NZA vastgestelde zorgprestatiemodel. Voor nadere informatie hierover verwijs ik u naar de website https://www.zorgprestatiemodel.nl

De zorgkoepels waarmee ik een contract heb afgesloten zijn:
Menzis, VGZ, Zilveren kruis, ASR, Caresq, Salland, ONVZ, DSW, OWM Zorg en Zekerheid.
Bij deze koepels declareer ik de behandeling rechtstreeks. U kunt bij uw zorgverzekering informeren onder welke koepel deze valt.

Alleen bij zorgkoepel CZ heb ik geen contract.
Cliënten met een zorgverzekering bij CZ krijgen van mij maandelijks een rekening. Daarbij hanteer ik de tarieven die vanuit de NZA jaarlijks worden vastgesteld. Met een restitutie zorgverzekering kunt u de rekening vervolgens zelf bij CZ declareren en volledig vergoed krijgen. Zonder restitutie zorgverzekering krijgt u plm. 60 % vergoed. Via deze link vind u de tarieventabel van de NZA met betrekking tot het zorgprestatiemodel voor 2024 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen


Kosten bij niet verschijnen zonder tijdige afmelding

Het kan altijd een keer gebeuren dat je/u een afspraak om redenen  moet afzeggen. Ik verzoek je/u dit zo tijdig mogelijk te doen. In mijn drukke agenda kan ik de tijd dan zinvol invullen. Helaas geldt ook in een praktijk voor psychotherapie ’tijd is geld’.  Zogenaamde ‘ no-shows’  worden door de gemeente en zorgverzekering niet vergoed. Bij regelmatige afzegging < 24 uur voor de afspraak, zonder geldige reden, ben ik daarom genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor niet verschijnen zonder afmelding.

Administratiekosten bij no-show                                   € 15,00

N.B. U/je krijgt hiervoor een aparte factuur. Deze kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente ingediend worden en moet dus zelf betaald worden. 


Tarief bij eigen bekostiging

Soms willen ouders een onderzoek en/of behandeling liever zelf bekostigen, Er is dan geen indicatie en verwijzing van huisarts of gemeente nodig. Het tarief hiervoor is in mijn praktijk € 100,00 voor een sessie van 50 minuten. Voor het schrijven van een verslag en contact met derden vraag ik € 85,00 per uur. Ik hanteer de onder deze link beschreven betalingsvoorwaarden