Wachtlijst

Laatste update 4 oktober 2019:

Op het moment is  de wachttijd voor de eerste afspraak (intake) voor zowel jeugd < 18 jaar als jongeren >18 jaar plm. drie maanden.  Dit is onafhankelijk van de gemeente waar u woont (jeugd < 18 jaar) of uw zorgverzekeraar (> 18 jaar). Tevens geldt het voor zowel basis- als specialistische GGZ. Na de intake worden gelijk de volgende afspraken gepland. Er is derhalve na de intake geen behandelwachttijd. 

Op de site van de coöperatie AGGT (ambulante geestelijke gezondheidszorg Twente), waarbij ik ben aangesloten, kunt u mogelijk een collega vrijgevestigd therapeut vinden met een kortere wachttijd. Zie hiervoor http://www.aggt.nl/aangesloten-praktijken

Daarnaast kunt u uw huisarts of zorgverzekering vragen naar therapeuten en/of GGZ-instellingen met een kortere wachttijd.